“Gert heeft veel gevoel voor de onderstromen en brengt ons daarmee op een dieper niveau met elkaar in gesprek.”

zr. Angela, abdis Clarissen Megen

“Met een open vraag begonnen we een intens proces: Hoe kunnen we optimaal monnik zijn in deze tijd?

Sinds 2014 begeleidt Gert ons op die ontdekkingstocht en helpt ons onze eigen weg te vinden. Persoonlijke begeleiding en kringgesprek zijn bij hem in goede handen, hij schept ruimte voor ons om mens te zijn, tot op het niveau van de essentie.

We zijn al die jaren onverminderd heel blij met hem.”

br. Alberic, abt Klooster Schiermonnikoog